20/01
VVSG verduidelijkt standpunt over conceptnota Vlaams ouderenzorgbeleid

Op 11 januari waren VVSG-stafmedewerkers Tine De Vriendt (thuiszorg) en Rika Verpoorten (residentiële ouderenzorg) te gast in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement om het standpunt van de VVSG over de conceptnota Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen toe te lichten. Het was de ideale gelegenheid om een aantal belangrijke topics rond ouderenzorg, maar ook ruimer rond lokaal sociaal beleid, aan te kaarten.

Lees meer

20/01
Toekenning OCMW-tarief kinderopvang baby’s en peuters in stijgende lijn

De opdracht van het OCMW om een OCMW-tarief kinderopvang toe te kennen werd recent decretaal verankerd. Wanneer ouders het toegekende inkomenstarief of het individueel verminderd tarief in de kinderopvang niet kunnen betalen, kan het OCMW een OCMW-tarief toekennen.

Lees meer

19/01
Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Op 1 januari 2017 werd de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming.

Lees meer

19/01
Rapport: ‘Leefloners en werklozen verliezen zwaar bij regeringsmaatregelen’

Bij de besparingsmaatregelen die de Vlaamse en federale regeringen hebben uitgevaardigd zouden de zwakste schouders helemaal niet buiten schot blijven. Mensen met een leefloon zouden per maand gemiddeld 59 euro minder overhouden dan in 2015, en werklozen gemiddeld 47 euro minder.

Lees meer