13/12
Decreet lokaal bestuur in laatste rechte lijn

Iets meer dan twee en een half uur kostte het de commissie Binnenland van het Vlaamse Parlement op 5 december om de 609 artikels van het decreet lokaal bestuur te bespreken en goed te keuren. Er waren daarnaast 73 amendementen, waarvan het grootste deel werd aanvaard. Een deel van die amendementen was trouwens duidelijk geïnspireerd door het dossier dat de VVSG aan de parlementsleden had bezorgd.

Lees meer

13/12
Jaarafrekening Tijdelijke Werkervaring: kijk uw registraties en aanvragen na

Begin 2018 maakt de VDAB de jaarafrekening Tijdelijke Werkervaring (TWE) voor het jaar 2017.

Lees meer

13/12
Aan de slag met het decreet lokaal bestuur: seminaries vanaf 21 februari 2018

Het decreet lokaal bestuur krijgt definitief vorm en vanaf 2019 verandert het lokale bestuurlijke landschap grondig. Het Agentschap Binnenlands Bestuur richt een informatieronde in waarop minister Homans de hoofdlijnen van het nieuwe decreet toelicht en ingaat op vragen die leven bij besturen.

Lees meer

13/12
We creëren vandaag de armoede van morgen

Aanbevelingen voor een krachtig lokaal sociaal beleid

Lees meer

13/12
Welk OCMW is ‘de Beste Koop’?

Aan Ivo Mechels, Generaal Overste van Test-Aankoop

Geachte Heer

Toen ik vanmorgen gebruik maakte van de diensten van de plaatselijke bibliotheek om er de sanitaire installaties te bezigen hoorde ik daar een interessante uitleg op de radio. Een professor legde uit wat ik al lang weet, namelijk dat de kwaliteit van de diensten van verschillende OCMW’s danig kan verschillen…

Lees meer