29/06
E-module Movisie: reflecteer op je professionele basishouding

Welke houding heb jij in je dagelijks werk met cliënten?

De Nederlandse e-module Back to basics van Movisie biedt sociale professionals de mogelijkheid om te reflecteren op eigen handelen, én om ambities ten aanzien van de eigen basishouding in kaart te brengen.

Lees meer

29/06
Armoede Live! 10 jaar later

In 2007 en 2008 zijn in Nederland 10 mensen die van het sociaal minimum leefden geïnterviewd. Hun levensverhalen werden verteld op de website en in de film en het boek van Armoede Live!.

Lees meer

29/06
Emotionele intelligentie: zelfbeheersing

De werkbaarheidsmonitor van de Vlaamse Overheid geeft aan dat 9,6% van de werkende Vlamingen lijdt aan acute stress. Securex spreekt in een studie over 10% van de werknemers met een reële burn-out en 25% met spanningsklachten zoals negatieve emoties, fysieke en psychische gezondheidsklachten. In de welzijns- en zorgsector liggen die cijfers zelfs nog een stuk hoger.

Lees meer

28/06
Grote diversiteit in lokale arbeidsmarktprestaties

In een nieuwe Werk.Focus wordt aandacht besteed aan de grote lokale diversiteit die schuilgaat achter de globale Vlaamse arbeidsmarktprestaties.

Lees meer

28/06
Over.Werk 2017 nr. 1

Het juninummer van Over.Werk brengt u vijftien samenvattingen van recent afgerond arbeidsmarktonderzoek, twee monitoringartikels en een ‘open debat’-bijdrage.

Lees meer