22/08
Week van de Geletterdheid in het teken van armoede

Van 8 tot 14 september vindt de Week van de Geletterdheid plaats. Dit jaar richt de Week zich tot iedereen die in (kans)armoede leeft. Armoede is meer dan geen geld hebben.

Lees meer

22/08
Nieuwe spelregels voor gegevensbescherming en privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (inforumnr. 300861) zorgt ervoor dat er eenduidige spelregels zijn op vlak van privacy en gegevensbescherming. Deze verordening houdt een aantal nieuwigheden in waaraan lokale besturen zich moeten conformeren.

Lees meer

22/08
Betrek ook het OCMW bij de opstart van eerstelijnszones

Op 7 juli ontvingen de lokale besturen (gemeenten én OCMW’s) van minister Vandeurzen de oproep tot de vorming van de eerstelijnszones ,(inforumnr. 313195). Dit kadert in de al langer aangekondigde reorganisatie van de Vlaamse eerstelijnszorg.

Lees meer

22/08
Armoede bij ouderen

In een bijdrage in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (2/2016) onderzochten Michaël Berghman, Nina Donvil en Hans Peeters het gebruik van sociale bijstand door ouderen. Meer specifiek de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Aan de hand van administratieve gegevens kon een aantal belangrijke risicofactoren geïdentificeerd worden. We zetten ze hier op een rijtje.

Lees meer