27/10
Opvang asielzoekers: OCMW’s vragen versnelde aanpak leegstand in LOI

Op dit moment staan meer dan 3.000 bedden of 35% van de OCMW-lokale opvanginitiatieven leeg. De OCMW’s begrijpen dat de opvang van asielzoekers in golfbewegingen gaat maar lokale besturen mogen hier niet financieel onder lijden. Dat is nu wel het geval, daarom vragen ze de federale overheid om de leegstand versneld aan te pakken en afspraken na te komen.

Lees meer

27/10
Europa ondersteunt armoedebestrijding OCMW Kortrijk

Het Kortrijkse OCMW was één van de ruim honderd organisaties die bij de Europese Commissie een aanvraag voor subsidies indienden in het kader van het EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI).

Lees meer

27/10
OCMW Aalst zet controlearts in om artsen te controleren

Het Aalsterse OCMW zet voortaan een vaste controlearts in om haar cliënten te controleren, net zoals een bedrijf dat doet voor zijn werknemers. Voorzitter Sarah Smeyers en raadslid Pieter Cassiman trokken hiervoor aan de kar.

Lees meer

27/10
27/10
Cijfers verhuisbewegingen erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

Op de voorbije inspiratiedagen van ‘Opvang naar samenleving’ (http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Presentaties-Inspiratiedagen—-Van-opvang-naar-samenleven.aspx) presenteerden het Agentschap Integratie en Inburgering (AI&I) en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) enkele interessante cijfers over de verhuisbewegingen van erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Lees meer